Vad gör vi?

Våra behandlingar

Vi behandlar patienter i alla åldrar, fr o m 3 år, och utför alla typer av behandlingar inom allmäntandvård, inklusive implantatkronor och tandblekning.  Hos oss är det tandläkaren som utför alla undersökningar och behandlingar, förutom förebyggande åtgärder som du får hjälp med av vår tandhygienist eller tandsköterska. När vi tar röntgen använder vi digital teknik som ger lägre stråldos.

För framställning av kronor, broar och proteser anlitar vi sedan många år ett svenskt tandtekniskt laboratorium, Unique Dental  i Ystad.   Om du har behov av specialisttandvård kan vi  remittera dig till t ex specialistklinikerna på Torkelbergsgatan eller Käkkliniken på US, som vi har ett väl utvecklat samarbete med.

Första besöket hos oss

När du kommer som ny patient till oss genomför vi en grundlig undersökning. Vi tar erforderliga röntgenbilder och diskuterar igenom ditt eventuella behandlingsbehov. Du får information om de olika behandlingsalternativ som står till buds och kostnaden för dessa, varefter vi gemensamt kommer fram till den lösning som passar dig bäst.

Regelbundna kontroller och akuttandvård

Som patient hos oss kallas du sedan för regelbundna kontroller för att följa upp de arbeten som gjorts i din mun och för att i god tid upptäcka eventuella nya tandskador. Vi gör en individuell bedömning och kommer fram till hur ofta just du behöver komma med hänsyn till din tandhälsa och dina önskemål. Om du får akuta tandproblem ringer du oss så hjälper vi dig. Vi ingår i Privattandläkarnas joursystem, vilket innebär att du får hjälp via Privattandläkarjouren om du får tandproblem någon dag när vår mottagning är stängd.

Barntandvård

När det gäller barntandvården har vi avtal med landstinget, vilket innebär att barn och ungdomar, 3-23 år, har kostnadsfri tandvård hos oss. Vi kallar regelbundet för undersökning och tandläkaren kontrollerar då både själva tänderna och bettets utveckling. Vid behov av tandreglering konsulterar vi tandregleringsspecialist, och den delen fungerar på samma sätt som för barn som är patienter hos Folktandvården. Det finns också möjlighet att remittera till Pedodontist (specialist i barntandvård ) vid behov.