Vad kostar det?

Vad kostar det?

Hos oss är tandvården för barn och ungdomar 3-23 år kostnadsfri genom avtal med landstinget.

Fr o m det år man fyller 24 år omfattas man av det STATLIGA TANDVÅRDSSTÖDET som består av tre delar: Allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och ett högkostnadsskydd.

ATB

Fr o m det år man fyller 24 år t o m det år man fyller 29 år får man, den 1 juli varje år, ett bidrag på 600 kr som kan användas när du kommer till oss på undersökning eller behandling. Fr o m det år man fyller 30 år t o m det år man fyller 64 år är bidraget 300 kr per år och fr o m året man fyller 65 år är bidraget 600 kr per år. Man kan högst ha två sparade bidrag, och via vårt journalsystem kan vi se om du har något bidrag att använda.

STB

Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan berättiga till ett särskilt tandvårdsbidrag på 600 kr, två ggr per år, att använda till undersökning eller förebyggande behandling. Genom att vi kontinuerligt informerar oss om ditt hälsotillstånd för att kunna ge dig en trygg och säker behandling, kan vi informera dig om du tillhör den patientgrupp som omfattas av STB.

Högkostnadsskyddet

Vid omfattande behandlingar behöver du bara betala en del av behandlingen själv, resterande del betalas av staten. Den ersättning du får räknas ut med hjälp av de sk referenspriserna som fastställts för de åtgärder som ingår i högkostnadsskyddet. Tandläkarens pris kan vara högre eller lägre än referenspriset för en åtgärd och om det är högre får du betala mellanskillnaden själv, är det lägre får du däremot ersättning beräknad på tandäkarens pris och inte på referenspriset. Under en behandlingsperiod, som kan vara höst 12 månader, får du själv betala kostnaden upp till 3000 kr enligt referensprislistan. För kostnader från 3000 upp till 15000 enl referensprislistan betalar du 50% och för kostnader över 15000 enligt referensprislistan betalar du 15 % . Du kan när som helst börja en ny behandlingsperiod. Det kan löna sig om du t ex står inför en större behandling.

Vissa patienter kan få sin tandvård betald av landstinget enligt sjukvårdstaxan. Vi informerar dig om det kan gälla dig.

Kostnadsförslag efter undersökning

Hos oss kostar en vanlig undersökning inklusive 4 röntgenbilder 930 kr. Kommer du som ny patient och har ett stort behandlingsbehov eller har fått många lagningar och kronor gjorda tidigare kan man behöva göra en mer omfattande undersökning och ta flera röntgenbilder. Efter att en undersökning gjorts informerar vi alltid om de olika behandlingsalternativ som är aktuella och kostnaden för dessa. Patientavgiften beror på om du har gjort någon behandling inom det senaste året som du får tillgodoräkna dig i högkostnadsskyddet, och om du har några tandvårdsbidrag att använda. Med hjälp av vår uppkoppling mot försäkringskassan räknar vi ut din patientavgift.