Vilka är vi?

Annika Leo, tandläkare

Annika har arbetat som tandläkare i Linköping i många år, först inom folktandvården och sedan 1997 som privattandläkare, och har därigenom en bred erfarenhet av både barn och vuxentandvård. Sedan 2014 driver Annika mottagningen Leo Tandvård.

Åsa Gustavsson, tandsköterska

Det är Åsa du möter i telefonen när du ringer till oss och som tar emot dig när du kommer till mottagningen och assisterar vid behandlingarna.