Vilka är vi?

Annika Leo, tandläkare

Annika har arbetat som tandläkare i Linköping i många år, först inom folktandvården och sedan 1997 som privattandläkare, och har därigenom en bred erfarenhet av både barn och vuxentandvård. Sedan 2014 driver Annika mottagningen Leo Tandvård.

Åsa Gustavsson, tandsköterska

Det är Åsa du möter i telefonen när du ringer till oss och som tar emot dig när du kommer till mottagningen och assisterar vid behandlingarna.

Elisabeth Jensen, tandhygienist

Elisabeth hjälper dig om du behöver få tandsten eller missprydande beläggningar avlägsnade. Vi jobbar förebyggande för att förhindra de vanligaste sjukdomarna som drabbar tänderna, karies och parodontit (tandlossning), och Elisabeth informerar dig om vad du själv kan göra för att uppnå eller bibehålla en god tandhälsa.