Vilka är vi?

Annika Leo, tandläkare

Annika har varit verksam som tandläkare i Linköping sedan 1984, fram till 1997 inom folktandvården och därefter som privattandläkare. Under 2014 har Annika öppnat mottagningen Leo Tandvård.

Åsa Gustavsson, tandsköterska

Det är Åsa du möter i telefonen när du ringer till oss och som tar emot dig när du kommer till mottagningen och assisterar vid behandlingarna.

Elisabeth Jensen, tandhygienist

Elisabeth hjälper dig om du behöver få tandsten eller missprydande beläggningar avlägsnade. Vi jobbar förebyggande för att förhindra de vanligaste sjukdomarna som drabbar tänderna, karies och parodontit (tandlossning), och Elisabeth informerar dig om vad du själv kan göra för att uppnå eller bibehålla en god tandhälsa.